Copyright 2010
Built with Indexhibit
Plaats deuren in Zoomrand Vooraanzicht Dicht Vooraanzicht Open Achteraanzicht (dicht) Referentie Testbeeld Referenties Detail Deur in zoomrand (dicht) Deur in zoomrand (open)

Herbestemming Kanteldeuren Philips


2009 – prijsvraag Strijp-R, TU/e

Uitdaging:
De enorme garagedeuren als relict van hun functie en context hergebruiken in de transformatie van het terrein van werkplek met een gevoel voor de mens tot woonplek met een gevoel voor het product.

Zoomrand: In het ontwerp voor Strijp-R wordt de groene omranding van het terrein omgevormd tot park bedoeld voor de ontmoeten en wandelen, en het versterken van het beeld van ‘groene kamer in de stad’. Hierin word een hekwerk geplaatst, de zoomrand, waarlangs geflaneerd kan worden en de wandelaars langs de groene zoom begeleid.
Dit hekwerk zal informele openingen hebben die toegang bieden naar de omgeving, of naar het gebied zelf. Het is een park bedoeld voor bewoners én omwonenden. Het hek is geen barrière, maar juist een doorgang, een deur. De rand moet aanzetten tot contact, gedeeld gebruik, openheid.
In het ontwerp worden de deuren hergebruikt in de zoomrand als informele doorgangen, die aansluiten bij de doelgroep en daarnaast een duidelijke transitie ondergaan in functie zonder hun krachtige beeld als relict van het verleden van de plek te behouden.

Concept:
De kanteldeuren niet op zich als deur maar als frame voor een te vormen doorgang. Een object, het relict dat gevormd en vervormd word door nieuwsgierigheid voor techniek en gebruik in het park.

De kanteldeuren worden onderdeel van het hekwerk als informele doorgangen en tegelijk als fysiek én symbolisch relict uit het verleden. De doorgangen kunnen worden gevormd en veranderd door nieuwsgierigheid voor de techniek en gebruik in de zoomrand. De deuren worden een object, waarvan vlakken kunnen draaien en zo doorgangen, doorzichten, zitplaatsen worden. Zo zijn ze tegelijk een symbool voor de oude transportfunctie. Daarnaast transformeren de deuren ’s avonds in een symbool voor Philips en de beeldbuis. De randen van de draaivlakken lichten op in kleuren van het door Philips ontwikkelde testbeeld voor de op R geproduceerde beeldbuizen. Als de vlakken nu gaan draaien ontstaat er een lichtspel van kleurvlakken die refereert aan het testen van de beeldbuizen. Uiteraard sluit dit aan bij Philips als lichtfabrikant en ontwikkelaar en daarnaast passen de objecten zo in de lichtjesroute die om R heen loopt. De plaatsen in de zoomrand van de drie deuren zijn op plekken waar de zoomrand breder word en aansluiting zoekt bij de omgeving.