Copyright 2010
Built with Indexhibit
Logo:  24 uur in de stad Banner:  24 uur in de stad Publiek Symposium Casestudy Strijp-S Poster Prijsvraag

”24 uur in de stad”


2009 – Breed symposium, prijsvraag en workshop over de tijdsfactor in ontwerp en planning van de stad.

www.viastedebouw.nl/symposium

Hoe kunnen ruimtes door de tijd heen efficiënter en beter gebruikt worden? Hierbij kom je vaak uit bij het beter gebruik van ruimte tijdens de nachtelijke uren. Juist dan wordt een groot deel van Nederland niet effectief gebruikt. De steden zijn dan ‘uit’ terwijl ze overdag in al haar drukte ‘aan’ gaat. Mogelijkheden zijn het gebruik van bijvoorbeeld winkelcentra, parkeergarages, sportvelden gedurende de tijd dat ze tot op heden niet gebruikt worden. Maar ook overdag is er wellicht door creatieve oplossingen of innovatieve ontwerpbenaderingen een slag te slaan om ruimtes beter te gebruiken. Concreet voorbeeld op ander schaalniveau is het gebruik van flexibele werkplekken in grote bedrijven. Zou dergelijk principe ook op de woningmarkt kunnen worden toegepast. Het is immers waanzin dat overdag het grootste gedeelte van de woningvoorraad in Nederland leeg staat omdat de bewoners op hun werk zijn. En wat zou dit mogelijke echt multi-functioneel ruimtegebruik, deze échte duurzame stedebouw en architectuur voor invloed hebben op de stad als geheel?

Het symposium werd voorafgegaan door een ideeënprijsvraag waarbij deelnemers weren uitgedaagd om aan de hand van het thema na te denken over innovatieve en intelligente oplossingen voor de stad die onder een steeds hogere druk komt te staan. Op het symposium waren lezingen van: Maurits de Hoog (DRO, TU Delft), Peter de Bois (Hva / Vitale Stad), Floris Alkemade (FAA / OMA), Frits Palmboom (Palmbout) en Cor Geluk (Juurlink + Geluk). Daarnaast was er een discussiepanel met o.a. Eric van Eerdenburg (directeur Lowlands festival).’s Avonds, was er een workshop/casestudy op en over Strijp-R in Eindhoven.