Copyright 2010
Built with Indexhibit
Perspectief Seedpark Yangling Plankaart Seedpark Yangling Doorsnede Seedpark Yangling Iso masterplan Yangling Iso nieuwe stadsas Yangling Plankaart Campus Xixian Perspectief campus Xixian Doorsnede campus Xixian Detail Doorsneden Xixian Architectonische familie Xixian Groene verbinding Yancheng Zones Yancheng Skyline studie Yancheng Render door Chinees bureau

Masterplanning China


2012-2013 – meerdere stedenbouwkundige en architectonische masterplannen. In dienst van Inbo, Werkzaamheden: analyse, concept ontwikkeling, ontwerp(studies), tekenwerk, visualisatie(2D&3D), grafische lay-out.


Masterplan Central axis & International Seedpark Yangling
Projectteam: Joost van den Hoek, Janet van Antwerpen & Jing Feng i.s.m. Tekton & Eusino.

Yangling is al sinds de opeenvolgende dynastieën één van de meest toonaangevende landbouwsteden van China. De Yangling Agricultural Demonstration Zone heeft een expansieve strategie voor economische ontwikkeling. Het regionaal ontwikkelingsbedrijf voor de landbouwindustrie is bezig om het scala aan activiteiten rondom zaadveredeling en zaadproductie te bundelen in een International Seedpark Yangling. Hier zal een campus gerealiseerd worden voor de 'fine fleur' van nationale en internationale zaadveredelingsbedrijven. De locatie van het Seedpark is centraal gelegen aan de nieuwe stedelijke ontwikkel-as, waarvoor wij in een eerder stadium input hebben geleverd voor haar ruimtelijke ontwikkeling. De nieuwe programmatische invulling bestaat naast een groot aantal bedrijfskavels uit een collectief van gebouwen voor onderzoek, congres, hotel, showcasing en voorzieningen die de zaadproductie en zaadveredeling verder ondersteunen.

Om te voorzien in een bestendig en houdbaar gebiedsconcept, bestaat de basis uit een flexibel invulbaar raamwerk dat over langere perioden verschillende invullingen kan krijgen. Het raamwerk sluit aan op de omringende (landschaps)structuren, functies en zwaartepunten. Herkenbaarheid van het gebied zit in de voorgegeven architectonische thema’s van de terugspringende gebouwvormen met groene beplanting en een herkenbaar materiaalgebruik. Bij de entree van het gebied vormt de 'Seedbuilding', als landmark aan de nieuwe stadsas, een sterk herkenningpunt.

XiXian International cultural educational district Xi'an PRC
Projectteam: Joost van den Hoek, Janet van Antwerpen & Jing Feng i.s.m. Tekton & Eusino.

Met Tekton en Eusino is Inbo betrokken bij de grootschalige ontwikkeling van de satellietstad XiXian ten noordoosten van Xi’an. Het project omvat het ontwerp van een Universiteitscampus, die tevens als het nieuwe hart van het internationale district zal gaan fungeren. De opdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het overheidsinstituut Tjupdi (Tong Ji urban planning and design institute). De Campus is opgespannen tussen een nieuwe hoofdstraat en een nieuwe (nog aan te leggen) rivier en bestaat naast gebouwen voor onderwijs en onderzoek, onder meer uit restaurants, musea, sportvoorzieningen, een theater, een hotel en een roeiclub.

Het Universiteitsprogramma vermengt zich geleidelijk met de omringende wijken, waar circa 20.000 woningen, appartementen en voorzieningen worden gerealiseerd. Het plan gebruikt het flinke hoogteverschil richting de rivier om open en groene campus te ontwikkelen. Het hoogte verschil word ingezet om verschillende sferen te creëren en tegelijk de auto infrastructuur en logistiek te integreren. De verbinding tussen de Campus en de omliggende wijken wordt benadrukt door verschillende voetgangersbruggen. Op dit moment wordt gewerkt aan de definitie van de architectonische opzet van 23 gebouwen middels stijlconcepten, schematische plattegronden en 3D modellen.

Masterplan Yancheng South District PRC
Projectteam: NITA Designteam Yangzhou, Joost van den Hoek & Jing Feng.

De stad Yancheng heeft een ambitieus nieuwbouwprogramma voor de toevoeging van vier nieuwe districten. Samen met onze Chinese partner NITA landscape, heeft Inbo een plan gemaakt voor het South District dat een omvang heeft van circa 30 km² en uiteindelijk plaats zal bieden aan circa 250.000 nieuwe inwoners en werknemers. Het masterplan spitst zich toe op het hart van de nieuwe ontwikkeling: een centraal gelegen park dat axiaal verbonden is via een langgerekte boulevard met het historische hart van de stad. Het masterplan voorziet in de basisprincipes voor functionele zonering van het gebied, groenstructuur, verkavelingsuggesties voor de tientallen bouwvelden en principes voor ruimtelijke kwaliteit. De focus in het masterplan ligt op het centrale park en de omringende skyline. Voor deze skyline heb ik een aantal studies gemaakt, die door het Chinese team verder zijn uitgewerkt.

Rondom het park krult de skyline van een gemengd programma van wonen, werken en voorzieningen omhoog. Het hoogste punt ligt aan de as die de relatie bepaalt met het historische stadscentrum. De plek functioneert als een soort van 'Times Square' waar, naast de hoogste dichtheid en de belangrijkste verkeersstromen, ook de hoofdentree van het park gelegen is. De bouwblokken worden opgedeeld in een aantal zones. Deze zones hebben een relatie met de thema’s van het aanliggende deel van het park. Daarnaast laat het ontwerp het groen van het park doorvloeien in de aanliggende buurt.