Copyright 2010
Built with Indexhibit
Conceptschets Esther Vlaswinkel Plankaart Maquette voor bewonersavond Impressie vanuit zuidoosthoek Impressie pad langs water Impressie hof Impressie hof vanuit woning

Dunantbuurt, Amsterdam


2013 – Gewonnen selectie: Stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp voor de herontwikkeling van een naoorlogse sociale woonbuurt, in dienst van Inbo. Projectteam: Tako Postma, Esther Vlaswinkel, Niels Kranenburg, Jop Alberts Werkzaamheden: verkaveling studies, ontwerp van openbare ruimte, tekenwerk, visualisatie (2D&3D), Lay-out, Maquettebouw


In de Dunantbuurt zullen in twee fasen circa 240 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd als tweede fase van de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. Drie bureaus werden gevraagd hun visie te vertalen in een verkavelingsstudie met een ontwerpconcept. Ook de mogelijkheid om te participeren in het planproces bleek een belangrijk onderwerp tijdens de presentatie van onze visie voor geïnteresseerde bewoners en omwonenden. Inbo is geselecteerd als architect op basis van een voorstel dat een versterking betekent voor het Uitwerkingsplan van Palmbout voor de Staalmanpleinbuurt: een rustige en gevarieerde woonbuurt met meanderende groene assen. Appartementen concentreren we in compacte portiekgebouwen op de hoeken van de straten. De tussengelegen eengezinswoningen grenzen met de tuinen aan elkaar. Hiermee verbreden we de straten tot gemeenschappelijke hoven, waar men omheen woont en vanuit de appartementen op uitkijkt. Deze hoven zijn verbonden met een openbare oever langs het verbrede water.

Een belangrijk vraag bij het ontwikkelen van het concept werd gevormd door de vraag waar welke kwaliteit te realiseren voor de bewoners en tegelijkertijd een efficiënt en flexibel te bouwen plan te maken. Door het parallelle ontwerp van stedenbouwkundig plan en architectuur, zijn we in staat geweest om een plan te maken waarbij woningen en openbare ruimte optimaal van elkaar profiteren. Door de overgangen tussen publiek en privaat met veel aandacht te ontwerpen, profiteren de woningen zo veel mogelijk van de collectieve en openbare ruimte, maar hebben ook een goed gevoel van privacy waar dat nodig is. Daar tegenover is de publieke ruimte gemaximaliseerd, om een plek te maken die meer is dan een straat om je huis te bereiken. De stempelvormige blokken garanderen een efficiënte en flexibele ontwikkeling.