Copyright 2010
Built with Indexhibit
Boek en Kaartenbak Boek en Kaartenbak Pagina Boek Kaartenbak Kaartenbak Bebouwingskaart Sloten vs. huidige bebouwing Volgen sloten door bebouwing Historische doorsnede Oostenburg

Atlas: Rede van Amsterdam / Langsdoorsnede Amsterdam


2009 – resultaat gezamenlijke studie afstudeerateliers, TU/e

Deze twee atlassen zijn cartografische, morfologische en typologische studies naar een uitsnede van Amsterdam. Ze zijn het eindresultaat van de gezamenlijke aanloop van de afstudeerateliers over de stad aan de TU/e. In de Atlassen wordt met kaarten, tekeningen en foto’s de ontwikkeling van de betreffende snede weergegeven op de schaal van (stads)regio tot het typologische object.

Deze twee zijn onderdeel van een drieluik. Het eerste atelier ‘Dwarsdoorsnede’ gaat over een snede dwars door de stad over de Wibaut-as. In deze (infrastructurele) as zijn alle tijdslagen van de stad aanwezig en daarnaast is deze as onderwerp geweest van grote stadsvernieuwingsprojecten. Het tweede atelier ‘Langsdoorsnede’, heeft de Singelgrachtzone als onderwerp. Deze zone, die op de plek ligt waar in de oude stadsmuur heeft gestaan, heeft als belangrijkste onderwerp de ontmoeting van de oude stadskern en de 19e-eeuwse uitbreidingen. Van groot belang is hier dat de ontwikkeling rond de stadsmuur een zone, ‘fringe belt’ van uiteenlopende gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte heeft opgeleverd. Het derde atelier is getiteld ‘Rede van Amsterdam’ en gaat over de ontwikkeling van Amsterdam als stad van én aan het water. Als uitsnede is hier de loop van de Amstel en de IJ-oever genomen.